روغن امولسیون شونده باغبانی

استفاده از روغن امولسیون شونده باغبانی راه رایجی برای مبارزه با برخی افات درختان میوه و باغات است. برخی از کشاورزان برای از بین بردن آفاتی مانند کنه تار عنکبوتی، شپشکها، شته‌ها، مگس سفید، شپشک آرد آلود، حلزون ها از روغن امولسیون شونده استفاده می‌کنند

روغن امولسیون شونده باغبانی

استفاده از روغن امولسیون شونده باغبانی راه رایجی برای مبارزه با برخی افات درختان میوه و باغات است. برخی از کشاورزان برای از بین بردن آفاتی مانند کنه تار عنکبوتی، شپشکها، شته‌ها، مگس سفید، شپشک آرد آلود، حلزون ها از روغن امولسیون شونده استفاده می‌کنند. این روش بعد از روشهای کنترل آفات مانند صابون های حشره کش، روغن حشره کش نیم و سایر حشره کشها و قارچکشها از این روغن هم استفاده می‌کنند. آفات گیاهی از حشرات هستند، کفشدوزک ها از جمله دشمنان طبیعی آفاتی مانند شته ها هستند ولی روغن ها معمولا حشرات مفید و غیر مفید را با هم از بین می‌برند.

روغن های باغبانی چه هستند؟

انواع مختلف از روغن ها در مبارزه با آفات مورد استفاده قرار می‌گیرند.  روغن نیم یکی از بهترین روغنهای اساسی دفع حشرات موجود است. روغنهای مشتق شده از نفت، که با پوشش دادن قسمت بیرونی بدن حشره مانند شپشکها از تنفس و تغذیه آفات جلوگیری می‌کنند و ابعث می‌شوند آفات خفه شوند. برخی روغن های به دست آمده از گیاهان می‌توانند حشرات را از بین ببرند. این روغن ها نام های مخلفی دارند: اسپری روغن فصل خواب، روغن ولک، محلولپاشی خواب، روغن تابستانه.

کاربرد روغن ولک در باغ

این روغن برای اکثر گیاهان قابل استفاده است ولی حتما قبل از مصرف بر چسب آن مطالعه شود. برخی از روغنها تنها در صورتی که در فصل رکود در هوای خنک قابل استفاده هستند. همچنین برای برخی بیماری ها مانند سفیدک پودری و یا پوسیدگی دوده سیاهی قابل استفاده هستند. اگه چه نسبت به سایر سموم کم خطرتر است ولی برای ماهی ها و زنبورهای عسل خطر دارد.

مصرف پیش بهاره این روغن به تنهایی و به همراه سموم دیگر برای از بین بردن شپشکها و کنه ها قابل توصیه است. خطر این روغن برای انسان و دام از سموم کمر است.  20 لیتر از این روغن حدودا 16 تا 17 کیلوگرم است. مقدار مصرف روغن ولک برای نهال ها و درختان با بافت نرم 1.5 درصد است. روغن ولک قابل ترکیب با برخی آفتکشها و قارچکش ها است، به جز سموم گوگردی و کاپتان.

از آب بدون سختی  برای ترکیب شدن با این روغن استفاده شود. فاصله محلولپاشی تا برداشت حداقل باید 3 تا 4 هفته باشد.  

در مرکبات برای کنترل کنه قرمز، کنه زرد شرقی، شپشکهای مومی و نرم تنان به صورت پیش بهاره استفاده می‌شود. در درختان میوه معتدله برای کنترل کنه قرمز اروپایی، پسیل گلابی، سپردارها و سایر شپشکها استفاده می‌شود. برای کنترل شپشک پسته، خرما، چای، زیتون هم قابل استفاده است. بهتر است برای مبارزه با آفات در اواخر زمستان با سمومی مانند اتیون یا کلرپیریفوس مخلوط کنید و استفاده کنید. روغن ولک با قارچکهایی مانند بردوفیکس هم قابل استفاده است.

روغن ولک

ولک

مراحل مصرف روغن ولک

دستور مصرف و احتاطها و هشدارهای روی برچسب روغن را مطالعه کنید.

یک روز آرام و بدون باد با دمای 4.5 تا 29 درجه سانتی گراد را برای محلولپاشی انتخاب کنید.

قبل از کار حتما سمپاش را بررسی کنید تا سالم باشد.

در ابتدا سمپاش را با مقدار مورد نیاز آب پر کنید، در ابتدا به اندازه ای آب اضافه کنید تا کمی رقیق شود و بعد به حجم مورد نظر برسانید. مقدار مناسب رابا توجه به نوع محصول در آب حل کنید.

از لباسهای ضد آب، ماسک، و عینک محافظ استفاده کنید و افراد دیگر را از محل سمپاشی دورکنید. از جهت باد اطلاع پیدا کنید، و پشت به جهت باد بیستید.

در زمان سمپاشی تمام سطوح درخت زیر برگها و شاخه ها را خیس کنید.

بعد از سمپاشی مخزن سمپاش و لوله ها را با آب آب بکشید و آب حاصل را در یک منطقه دور بریزید.

منبع 

https://plantcaretoday.com/horticultural-oil.html