راههای کشاورزی با صرفه جویی در مصرف آب

سیستم های آبیاری قطره ای آب را مستقیم از منبع به ریشه های گیاهان می‌رسانند. این روش تبخیر را نسبت به روش غرقابی یا بارانی کاهش می‌دهد.

راههای کشاورزی با صرفه جویی در مصرف آب

آبیاری قطره ای

سیستم های آبیاری قطره ای آب را مستقیم از منبع به ریشه های گیاهان می‌رسانند. این روش تبخیر را نسبت به روش غرقابی یا بارانی کاهش می‌دهد. در این روش با کمک تایمرها زمان آبیاری تنظیم می‌شود که در ساعات خنک روز آبیاری انجام شود. نصب سیستم آبیاری قطره ای می‌تواند بازدهی آبیاری را به 80 درصد برساند و باعث افزایش عملکرد هم خواهد شد.

جمع آوری و ذخیره سازی آب

بسیاری از کشاورزان هنوز برای آبیاری مزارع خود به آب چاههای شهری یا آبهای سطحی وابسته هستند. البته برخی از آنها هم با ایجاد مخازن یا سد آبهای سطحی حاصل از باران را جمع آوری کرده و در طول سال استفاده می‌کنند. البته استفاده از هر نوع منبع آبی به آب و هوا و عوارض و موقعیت جغرافیایی محل هم بستگی دارد.

ذخیره اب

برنامه ریزی آبیاری

مدیریت آبیاری هوشمند علاوه بر اینکه به چگونگی رساندن اب از منبع تا مقصد توجه دارد بلکه به مقدار آب هم توجه می‌کند. برای جلوگیری از کم آبی و یا آبیاری بیش از حد محصولات کشاورزان به طور دقیق اخبار و پیش بینی های هواشناسی را دنبال می‌کنند، همچنین رطوبت گیاهان و خاک را هم بررسی می‌کنند و آبیاری خود را بر اساس شرایط محیطی و خود گیاه تنظیم می‌کنند. برای مثال ممکن است آبیاری سطحی در مناطق گرم در طول شب انجام شود تا آب در خاک ذخیره شود و تبخیر کاهش پیدا کند.

محصولات مقاوم به خشکی

محصولاتی که برای هر منطقه انتخاب می‌شوند بر اساس مقدار آب در دسترس انتخاب شوند. برای مثال در مناطق خشک از ارقام بومی مناق گرم و خشک کاشته شوند. برای مثال در مناطق خشک از زیتون، زرشک، لوبیا، نخود و عدس دیم و گیاهان دارویی استفاده شود.

کشاورزی خشک

برخی کشاورزان در کالیفرنیا بدون آبیاری کشاورزی می‌کنند. در این روش گیاه از رطوبت موجود در خاک برای رشد استفاده می‌کند. در این روش باید سعی کرد از روشهای آماده سازی خاک مانند کم خاکورزی یا کشاورزی بدون شخم استفاده شود تا لایه های خشک سطح خاک از تبخیر آب لایه های پایین تر خاک جلوگیری کنند. کشاورزی خشک باعث می‌شود طعم محصولات خیلی خوب شوند ولی عملکرد به شدت پایین بیاید.

کشاورزی خشک

چرای گردشی

چرای گردشی روشی است که در آن دام را بین مزارع میگردانند. این روش باعث جذب آب بیشتر و کاهش هدر رفتن اب و بهبود زمین از نظر مواد الی می‌شود.

استفاده از کمپوست و مالچ

استفاده از مواد آلی مانند کمپوستها و مواد ارگانیک باعث بهبود خواص فیزیکی و ظرفیت نگهداری آب می‌شود. مالچ ها هم مواد آلی مانند براده چوب یا کاه هستند که روی سطح خاک پاشیده می‌شوند تا از تبخیر آب جلوگیری کنند. این مواد هم به تدریج به کمپوست تجزیه می‌شوند که باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب خواهند شد.

استفاده از گیاهان پوششی

استفاده از گیاهان پوششی باعث کاهش علفهای هرز، بهبود حاصلخیزی خاک، افزایش مواد آلی و جلوگیری از فرسایش و فشرده شدن خاک می‌شود. این گیاهان باعث می‌شوند که آب سریع تر به داخل خاک نفوذ کند و ظرفیت نگهداری رطوبت خاک افزایش یابد.

گیاهان پوششی

منبع

https://cuesa.org/article/10-ways-farmers-are-saving-water

منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶