تعیین کیفیت برای خرید تضمینی گندم

تولید گندم با کیفیت زمینه تولید آرد با کیفیت است. برای این منظور گندم تولیدی از نظر داشتن یک سری ویژگی‌ها مانند داشتن بیماری و عارضه‌های ظاهری و وجود ناخالصی بررسی و درجه‌بندی می‌شوند.

آناليزهاي كنترل كيفيت گندم مرتبط با خريد گندم

1- افت مفيد و غيرمفيد

2- تعيين درصد سن زدگي در گندم

3- تعيين درصد ساير غلات موجود در گندم

4- تعيين درصد سياهك و قارچ در گندم

5- تعيين درصد آلودگي گندم

6- تعيين درصد رطوبت گندم 

آماده سازي سيلوها و انبارهاي ذخيره سازي گندم

1- بازديد كلي انبارها توسط كارشناسان و رفع عيوب و نواقص ساختماني (كف، بدنه، سقف، شيشه ها)

2- نظارت بر نظافت كلي ساختمان انبار و محوطه اطراف

3- نظارت بر ضدعفوني كردن ساختمان انبار

آفت مفيد:

به گندمی که قابلیت ارسال به آسیاب را دارد ولی دارای ویژگیهای زیر است:

1- دانه هاي شكسته

2- چروكيده

3- جوانه زده

4- سرما زده

5- تغيير رنگ يافته در جوانه

6- دانه هاي سبز و نارس

خرید تضمینی گندم

افت غيرمفيد:

قابليت استفاده آسياباني ندارد و شامل فاكتورهاي ذيل مي باشد

1- بذور علفهاي هرز

2- دانه حرارت ديده

3- كاه و خاك و خاشاك

4- ناخنك: توسط قارچ زائد، سياه رنگي روي ساقه گندم ايجاد مي شود.

5- نماتد: گندم مورد هجوم كرم لوله اي قرار مي گيرد كه دانه پر از كرمهاي با ابعاد ميكروسكوپي مي شود.

سن گندم:

از آفات مهم مزرعه محسوب شده، با فرو كردن نيش خود از دانه گندم تغذيه كرده، بزاق حشره آنزيمي جهت هيدروليز گلوتن دارد. خمير حاصل از چنين گندمي وارفته، شل، جذب آب كاهش يافته، محل نيش زدگي نقاط سياه رنگ با هاله سفيد متمايل به زرد ظاهر مي‌شود.

روش های کاهش خسارت سن گندم

۱- جلوگیری از تخریب مراتع: مهمترین روش کنترل سن گندم است. در جاهایی که مراتع وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند سن‌ها در مراتع باقی می‌مانند. یکی از دلایل اصلی طغیان سن گندم در ایران تخریب مراتع و توسعه کشت دیم در مناطق مختلف کشور است.

۲- برداشت زودهنگام: برداشت زودهنگام گندم باعث می‌شود که محصول زودتر از دسترس آفت خارج شود و سن‌های جدید نتوانند تغذیه خود را کامل کنند. بنابراین میزان ذخیره غذایی آن به شدت کاهش می‌یابد. حشرات کامل نسل جدید بایستی حداقل به مدت ده روز از دانه گندم تغذیه کنند تا با وضعیت مناسب به اماکن زمستان گذرانی پرواز کنند. برداشت زودهنگام باعث می‌شود که حشرات کامل نسل جدید با تغذیه ناکافی به اماکن زمستان گذرانی پرواز کنند و در نتیجه بسیاری از آنها در سرمای زمستان از بین بروند.

نکته قابل ذکر این است که اگر از ارقام زودرس استفاده شود یا کشت گندم زودتر انجام شود تا در نهایت گندم زودتر برسد، کاهشی در جمعیت سن گندم اتفاق نمی‌افتد زیرا سن گندم مراحل زیستی را با مراحل زیستی گندم مطابقت می‌دهد.

۳- استفاده از ارقام مقاوم: مقاومت ارقام مختلف گندم و جو در برابر تغذیه آفت یکسان نمی‌باشد. ارقامی که دارای پوشینه سخت هستند در برابر آفت مقاوم ترند.

۴- حمایت از دشمنان طبیعی: مهمترین دشمنان طبیعی آفت مربوط به زنبورهای پارازیتوئید 

۵-مبارزه شیمیایی: در صورت لزوم بایستی سعی شود از سمپاشی علیه سن مادر خودداری شود و سمپاشی باید بر علیه پوره‌ها صورت گیرد. زیرا ریزش سن گندم طی چند مرحله صورت می‌گیرد و گاهی پس از سمپاشی علیه سن مادر مجبور می‌شویم که علیه پوره‌ها نیز سمپاشی کنیم. اصولاً پوره‌ها نسبت به سموم حساس‌تر از حشره کامل هستند. برای مثال استفاده از تری کلروفن برای سن‌های مادر و دلتامترین برای پوره‌ها

خرید تضمینی گندم

سياهك پنهان گندم

توسط قارچ ايجاد مي شود در زير زمين وارد گياه شده و دانه را متورم و پر از اسپورهاي سياهرنگ مي كند، بوي نامطبوع ماهي گنديده را نهايتا" در آرد ايجاد مي كند. قبل از کاشت بذرها را با قارچکش‌هایی مانند تبوکونازول، تتراکونازول و کاربوکسین تیرام ضدعفونی می‌کنند.

سياهك آشكار گندم

توسط قارچ ايجاد شده و بيشتر روي سطح كرك دانه ظاهر مي شود و دست را سياه مي‌كند. قبل از کاشت بذرها را با قارچکش‌هایی مانند کاربندازیم، دیفنوکونازول و کاربوکسین تیرام ضدعفونی می‌کنند.

خرید تضمینی گندم

دانه ساير غلات:

شامل: جو، چاودار، ويولاف مي باشد كه همگي از خانواده غلات به حساب مي‌آيند.

تعيين آلودگي گندم:

گندم ارسالي نبايد مشكل آلودگي داشته باشد نظير تريبلوليوم، لمبه، انواع پشه، سوسك گندم و...  

استاندارد فاكتورهاي تحويل گندم  با توجه به آخرين قرارداد خريد شركت بازرگاني دولتي ايران

خرید تضمینی گندم

نحوه محاسبه افت گندم سال 1399

مشاهده مطالب آموزشی در حوزه آفات و بیماری‌های گیاهی

مشاوره تلفنی کشاورزی، مشاوره رایگان کشاورزی، قیمت گندم سال 98، پول گندم 97، خرید تضمینی گندم، امداد کشاورز، کشاورزی هوشمند، کشاورزی آنلاین، کارشناس کشاورزی، کشاورزی نوین 

  منبع

سایت شرکت بازرگانی دولتی

سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال بختیاری


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳