بیماری های مهم درخت رز

درختچه های رز به انواعی از آفات و بیماری های گیاهی حساس هستند. مبارزه و کنترل با آفات و بیماری های درختچه های رز شامل مراحل انتخاب محل کاشت، آماده سازی خاک، زه کشی خوب، فاصله مناسب بین درختان، انتخاب رقم مناسب و نگهداری و رسیدگی به درختان.

بیماری های مهم درخت رز

درختچه های رز به انواعی از آفات و بیماری های گیاهی حساس هستند. مبارزه و کنترل با آفات و بیماری های درختچه های رز شامل مراحل انتخاب محل کاشت، آماده سازی خاک، زه کشی خوب، فاصله مناسب بین درختان، انتخاب رقم مناسب و نگهداری و رسیدگی به درختان.

بیماری های گیاه رز

لکه سیاه رز

این یک بیماری قارچی است که با ریزش کامل برگها و ضعف شدید درختان همراه بوده و در نهایت منجر به مرگ گیاه می‌شود. بیماری لکه سیاه رز به صورت لکه های دایره‌ای سیاه که روی سطح بالایی برگها ظاهر می‌شوند و از برگهای پایینی بوته که به سمت بالا حرکت می‌کنند شروع می‌شود. برگهای آلوده به این بیماری قبل از بلوغ ریزش می‌کنند. همچنین لکه های قرمز مایل به بنفش روی شاخه های درختان رز دیده می‌شوند. این لکه ها در شرایط مرطوب مثلا بارندگی مداوم و خیس ماندن برگها دیده می‌شوند. برخی ارقام رز به این بیماری حساس تر هستند. قارچها در طی زمستان روی شانکرهای ساقه و برگهای ریخته شده روی زمین دیده می‌شوند. جمع اوری و از بین بردن برگهای ریخته شده روی زمین و هرش شاخه های آلوده در اواخر زمستان قبل از تورم جوانه و استفاده از بردوفیکس باعث مدیریت و کنترل این بیماری می‌شود. هچنین کنترل رطوبت باغ و جلوگیری از خیس شدن برگها در زمان آبیاری از دیگر اقدامات کنترل کننده این بیماری است.

لکه سیاه رز

سفیدک پودری درختان رز

این بیماری در برگهای جوان ایجاد شده و تاحدودی باعث پیچ خوردگی برگها و توسعه رنگ بنفش می‌شود. با پیشرفت این بیماری برگها با پودر مخملی سفید رنگی پوشیده می‌شوند. در حالت شدیدتر این بیماری لکه های سیاه در سطح زیرین برگها ایجاد می‌شوند. سفیدک پودری قسمتهای بالایی بوته را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برگهای بالغ تر کمتر آلوده می‌شوند. این بیماری به وسیله باد، و در فصول گرم به دنبال ماههای سرد و مرطوب اول بهار شدت پیدا می‌کند. باقی ماندن رطوبت روی سطح گیاه احتمال آلوده شدن به این بیماری را افزایش می‌دهد. هرس و استفاده از قارچکشهای مناسب سفیدک علاوه بر سفیدک از آلودگی به انواعی از بیماری ها جلوگیری می‌کند.

سفیدک

شانکر ساقه درختچه های رز

چندین بیماری در رز هستند که باعث ایجاد شانکر در بوته ها می‌شوند. نوعی از این بیماریها می‌توانند در روی ساقه ها مناطق آفتاب سوخته، بیضی شکل و خشک شده ایجاد کنند. شاخه های آلوده در نهایت می‌میرند. گاهی لکه های کوچک سیاه در اطراف این زخم ها دیده می‌شوند. ساقه های آلوده هر ساله باید هرس شوند و از پایین تر از محل آلودگی بریده شوند. در طول زمستان حتما درخت را از آسیب یخبندان محافظت کنید. البته در پاییز زود اقدام به پوشاندن درختچه ها نکنید. با استفاده از اقدامات به زراعی و کنترل بیماری و استفاده از کودهای آلی در زمانهای مناسب بوته های رز شاداب باقی می‌مانند.

شانکر

سوختگی ناشی از بوتریتیس

سوختگی ناشی از بوتریتیس بیماری است که به بافتهای مرده گیاه حمله می‌کند و اغلب در گلهای پیر و در حال مرگ دیده می‌شود. به همین دلیل توصیه می‌شود گلهای باز شده و در حال پلاسیدن حذف شوند. در شرایط مرطوب ممکن است تمام گلها را آلوده کنند و کپک های خاکستری و مخملی روی گل ایجاد کنند. برای کنترل این بیماری رعایت بهداشت باغ و از بین بردن گلهای باقی مانده در آخر فصل و استفاده از مواد غذایی مناسب توصیه می‌شود.

بوتریتیس

بیماری موزاییک ناشی از ویروس

موزاییک رز به دلیل نوعی ویروس ایجاد می‌شود. ایجاد الگوهای زرد روشن و ایجاد حالت موجی روی برخی از برگها از علائم این بیماری هستند. البته برخی ارقام ممکن است این الگوها رو نشان ندهند و فقط در آنها کوتولگی ایجاد شود. برای کنترل این بیماری باید با حشرات ناقل مبارزه شود. در زمان هرس قبل از بریدن شاخه های هر درخت قیچی هرس را با قرار دادن نوک تییغه قیچی ها در محلول 10 درصد کلرین به مدت 60 ثانیه ضد عفونی کنید. اگر بخواهید تیغه ها را به مدت 10 ثانیه در محلول قرار دهید درصد محلول باید 25 درصد باشد.

موزاییک

گال طوقه در درختچه رز

گال طوقه یک بیماری باکتریایی است که می‌تواند به مدت 15 تا 20 سال در خاک زنده بماند. این بیماری باعث ایجاد توده حجیم، تیره رنگ و سختی روی طوقه می‌شود. این گالها از اندازه تورم کوچک در نزدیک خاک تا اندازه های بزرگ تر دیده می‌شود. البته بوته های با آلودگی شدید کوتاه مانده و به خوبی رشد نمی‌کنند. درمان و کنترل قطعی برای این بیماری وجود ندارد. در مناطق آلوده تا 5 سال بوته رز کاشته نشود. در طول کاشت از ایجاد زخم روی گیاه خود داری کنید. قدرت رشد درختچه را با افزودن کود و آبیاری منظم حفظ کنید. قبل از کشت نهال با محلول های ضدعفونی اقدام به ضد عفونی کنید.  

گال طوقه رز

بیماری کوتولگی یا رزت شدن گیاه رز

این بیماری بسیار رایج است و به دنبال آسیب کنه اریوفید در درختچه های رز دیده می‌شود. علائم به صورت رشد سریع برخی از شاخه و ایجاد حالت جارویی، بد شکلی و قرمز شدن شاخه ها و افزایش تعداد خار است. گیاه به تدریج از بین رفته و قابل درمان نیستند. گیاه بیمار را از خاک خارج کرده و از بین ببرید.

رزت

منبع

https://web.extension.illinois.edu/roses/disease.cfm

منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲