بیماری های محصول کاهو

کاهو یکی از محصولات برگی و یکساله یا دو ساله از خانواده آستراسه است که برای داشتن برگهای خوشمزه در تهیه انواع سالادها بکار برده می‌شود. این گیاه هم مانند همه گیاهان دارای بیماری های متعددی می‌باشد که تعدادی از آنها را به شما عزیزان معرفی می‌کنیم.

بیماری های محصول کاهو

کاهو یکی از محصولات برگی و یکساله یا دو ساله از خانواده آستراسه است که برای داشتن برگهای خوشمزه در تهیه انواع سالادها بکار برده می‌شود. گیاه کاهو می‌تواند خیلی بزرگ شوند و شکلها و رنگهای متفاوتی هم دارند. فرم این گیاه از کاملا فشرده تا کاملا باز متفاوت است. برگها می‌توانند صاف تا پیچ خورده باشند. ساقه این گیاه خیلی کوتاه است و برگهای پایینی بزرتر و برگهای داخلی که دیرتر بوجود می‌آیند کوچکتر و تازه تر هستند. رنگ کاهو از سبز تا قرمز دیده می‌شود. گیاه کاهو تا ارتفاع 30 تا 100 سانتی متر رشد می‌کند ولی برای تولید تجاری یکساله و در فصل رشد کاشته می‌شود. بیشتر به عنوان یک گیاه باغچه ای شناخته می‌شود و منشا آن آسیا و خاورمیانه است.

انواع بیماری های مهم در کاهو

بیماری آنتراکنوز کاهو

علائم این بیماری به صورت لکه های کوچک آب گزیده در روی برگهای بیرونی است که ممکن است که به تدریج گسترش پیدا می‌کند و به رنگ کاهی تغییر رنگ پیدا می‌کند. کم کم مرکز این لکه ها می‌افتد و ظاهر سوراخ داری را به گیاه می‌دهد. عامل این بیماری نوعی قارچ است. این قارچ بیماری زا در روی بقایای گیاهان برداشت شده در خاک مزرعه باقی می‌ماند و در بهار به همراه قطرات آب به گیاهان سالم هم گسترش پیدا می‌کند.

آنتراکنوز

کنترل بیماری آنتراکنوز در کاهو

انجام تناوب کشت

شخم بعد از برداشت و از بین بردن بقایای گیاهان برداشت شده

جلوگیری از انتقال از یک مزرعه به مزرعه دیگر

عدم انجام آبیاری غرقابی

 

بیماری ریزش برگ در کاهو

عامل این بیماری نوعی قارچ به نام اسکلروتینیا است. علائم این بیماری به صورت پژمردگی برگهای بیرونی کاهو است که به تدریج به برگهای داخلی هم راه پیدا می‌کند و کل گیاه را خشک می‌کند. عامل این بیماری هم نوعی قارچ به نام اسکلروتینیا است که می‌تواند 8 تا 10 سال در خاک زنده بماند.

ریزش برگ

ریزش کاهو

مدیریت بیماری ریزش برگ کاهو

اگر بلافاصله بعد از تنک کردن گیاه از قارچکش استفاده شود، شخم عمیق بعد از برداشت، و رعایت تناوب کشت با گیاهان غیر مزان می‌توانیم تا حدود ی این بیماری را کنترل کنیم.

سفیدک پودری کاهو

علائم این بیماری به صورت لکه های سفید روی سطح برگهای بزرگتر کاهو است. برگهای بیمار زرد و یا قهوه ای شده و روی این لکه های سفید دانه های سیاه ظاهر می‌شود. این بیماری مانند اکثر بیماری های قارچی در هوای مرطوب گسترش می‌یابد و بوسیله باد به مسافتهای طولانی تر هم منتقل می‌شود.

سفیدک کاهو

سفیدک

مدیریت بیماری سفیدک کاهو

اگر به محض دیدن علائم بیماری از قارچکش سولفور استفاده شود و در دماهای بالاتر از بین می‌رود.

بیماری لکه سپتوریایی کاهو

علائم این بیماری وجود لکه های زرد با حاشیه نا منظم روی برگهای کاهو که به تدریج گسترش می‌یابد و خشک می‌شود هست. همچنین با فرو ریختن مناطق زخم شده گیاه ظاهر سوراخ داری به خود می‌گیرد. سوراخهای ایجاد شده دارای حاشیه زرد رنگ هستند. اگر گیاه به شدت آلوده شود ممکن است لکه ها به رنگ قهوه ای سوخته در بیایند. پژمردگی گیاه و در نتیجه از بین رفتن گیاه هم در مراحل شدیدتر اتفاق می‌افتد. عامل این بیماری نوعی قارچ است که در بقایای گیاهان و در خاک در طول زمستان زنده باقی می‌ماند. این بیماری در شرایط مرطوب بیشتر گسترش پیدا می‌کند واز طریق قطرات آب باران یا آبیاری منتقل می‌شود.

لکه سپتوریا کاهو

مدیریت بیماری لکه سپتوریایی کاهو

استفاده از بذرهایی غیر آلوده، کاشت در مناطقی که بیماری سپتوریا رایج نباشد. مکان های مناسب برای کشت کاهو مناطق با بارندگی کمتر و خنک، تیمار بذرها قبل از کشت با آب داغ باعث کاهش این بیماری می‌شود.

بیماری ویروسی بزرگ شدن رگبرگ کاهو

علائم این بیماری به صورت رگبرگهای بزرگ و واضح، برگهای چین خورده برگهای خارجی به سمت بالا می‌باشد. علت این بیماری نوعی ویروس خاکزی است و به وسیله نوعی قارچ به گیاه منتقل می‌شود. گیاهان در طول آب و هوای سرد به این بیماری مستعد تر هستند.

بیماری ویروسی کاهو

مدیریت بیماری بزرگ شدن رگبرگ کاهو

کاشت ارقام مقاوم به ویروس

بیماری پوسیدگی طوقه کاهو

عامل این بیماری نوعی قارچ به نام ریزوکتونیا است. علائم بیماری به صورت لکه های قرمز تا قهوه ای روی برگهای پایینی به خصوص در قسمت زیرین رگبرگ اصلی که به سرعت گسترش پیدا کرده و باعث پوسیده شدن گیاه می‌شود. همچنین شیره کهربایی رنگی هم از محل زخمها ترشح می‌شوند. به تدریج برگها و هد کاهو شروع به پژمره شدن کرده و می‌افتند. قارچ عامل این بیماری مانند سایر بیماری های گفته شده روی بقایای باقی مانده کاهوی کشت قبل در مزرعه باقی می‌ماند.

پوسیدگی طوقه کاهو

مدیریت بیماری پوسیدگی طوقه کاهو

شخم عمیق قبل از کشت، استفاده از قارچکش ها و عدم آبیاری نزدیک زمان برداشت. کاشت ارقام جمع تر و ایستاده تر به جهت کاهش تماس برگها با سطح خاک.

سفیدک داخلی کاهو

علائم سفیدک داخلی کاهو به صورت زخم های زاویه دار به رنگ زرد، یا سبز روشن روی سطح بالایی برگها ظاهر می‌شود. در زیر برگها هم لکه های کرکی سفید رنگی ظاهر می‌شوند. این بیماری شرایط آب و هوایی خنک و مرطوب را ترجیح می‌دهد. قارچ عامل بیماری در روی باقی مانده گیاهان کشت قبل باقی می‌ماند.

سفیدک داخلی کاهو

مدیریت بیماری سفیدک دروغین کاهو

کاشت ارقام مقاوم و استفاده از قارچکش های مناسب به کنترل بیماری کمک می‌کند.

منبع

https://plantvillage.psu.edu/topics/lettuce/infos/diseases_and_pests_description_uses_propagation


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱