بیماری‌های فلفل

بیماری‌های باکتریایی فلفل بیشتر در مناطق گرم و مرطوب و سراسر دنیا وجود دارند. در این مطلب تعدادی از بیماری های باکتریایی و راههای کنترل آن آورده شده است.

شانکر باکتریایی

شانکر باکتریایی
شانکر

این بیماری در تمام مناطقی که فلفل کشت می‌شود مانند استرالیا، بریزیل، چین، کره جنوبی و آمریکا دیده می‌شود.

علائم بیماری شانکر باکتریایی فلفل

علائم این بیماری هم در برگها و هم در میوه‌های فلفل به شکل لکه‌هایی غیر یکنواخت دیده می‌شود، همچنین پژمردگی نسبی هم در گیاه دیده می‌شود. در بیماری های موضعی علائم ابتدا به شکل تاول‌‎های کوچک یا لکه های بزرگ سفید روی برگها و ساقه‌ها دیده می‌شود. بعدا به تدریج مرکز این لکه‌ها قهوه‌ای یا سوخته می‌شود و یک هاله سفید ایجاد می‌کند. زخم‌های روی ساقه اغلب ظاهری خشن ایجاد می‌کنند و به فرم شانکر در می‌آیند. علائم در میوه ها ابتدا بسیار کوچک، گرد و به شکل لکه‌های کمی برآمده ظاهر می‌شوند. این لکه ها کم کم بزرگ تر شده و به رنگ قهوه‌ای با هاله سفید در می‌آیند. وقتی این لکه‌ها زیاد شدند و ظاهر خشن تمام گیاه را گرفت گیاه شروع به ضعیف و پژمرده شدن می‌کند.

شرایط مناسب برای گسترش  این بیماری

عامل باکتریایی این بیماری از طریق زخم‌ها یا روزنه‌ها وارد گیاه می‌شود. این باکتری می‌تواند حتی بذرها را هم آلوده کند. رطوبت نسبی بالا و دمای روزانه بین 25 تا 30 درجه سانتیگراد برای گسترش این بیماری مطلوب است. تراکم گیاهی بالا و آبیاری سطحی یا بارانی شرایط را برای گسترش این بیماری مناسب می‌کند. پراکنده شدن این بیماری بوسیله، حشرات، حیوانات و انسان ها هم اتفاق می‌افتد.

کنترل شانکر باکتریایی فلفل

برای کنترل این بیماری باید از بذور سالم و دارای قارچکش و نشاهای سالم و گواهی شده استفاده شود. هرگز فلفل را بعد از گوجه فرنگی و بادمجان در زمین کشت نکنید. ابزارآلات باغبانی را قبل از استفاده در مزرعه تمیز کنید، زمانی که سطح برگها مرطوب است در زمین حرکت نکنید و شاخ و برگهای اضافی را بعد از هرس کردن سریعا از زمین خارج کنید.

از گیاهان بیمار و گیاهان اطرافش میوه برداشت نکنید. اگر بیماری مشاهده شد سه سال در زمین محصولات غیر حساس کشت کنید.

بیماری لکه باکتریایی فلفل

لکه باکتریایی
لکه باکتری

گسترش این بیماری هم مناطق گرم و مرطوب است.

علائم بیماری لکه باکتریایی فلفل

علائم در برگها ، ساقه و میوه‌های فلفل شیرین  دیده می‌شود و در فلفل تند کمتر دیده می‌شود. علائم اولیه در زیر سطح برگها به شکل مناطق آبگزیده، نا منظم و کوچک دیده می‌شود. کم کم لکه‌ها بزرگتر شده و به رنگ قهوه‌ای تیره تا سیاه در می‌آیند. این مناطق قهوه‌ای ممکن است در مرکز خود لکه خاکستری یا نقره ای داشته باشند و یا ممکن است حاشیه آنها زرد باشد. معمولا زخم ها در روی سطح برگ کمی فرو رفته و در زیر برگ این لکه ها برآمده هستند. زخم‌های روی ساقه به شکل باریک و طولی به رنگ قهوه‌ای روشن دیده می‌شوند.

شرایط مناسب برای گسترش  بیماری لکه باکتریایی فلفل

این بیماری یک بیماری بذر زاد است و درون بذر یا روی سطح بذر وجود دارد. عامل بیماری می‌تواند در بذرها یا نشاهایی که از مناطق دیگر تهیه می‌شوند وجود داشته باشند. باکتری می‌تواند در باقیمانده محصولات و گیاهان خانواده خانواده سولاناسه وجود داشته باشد. رطوبت نسبی زیاد و مه سنگین روی برگها، به همراه آب و هوای گرم برای گسترش این بیماری مناسب است. بیماری بوسیله ذرات آبی که از نشاها یا گیاهان آلوده منتقل می‌شود منتقل می‌شود. میوه‌ها از طریق زخم‎‌ها، نیش حشرات و ساییده شدن آلوده می‌شوند. پوسیدگی روی میوه ها در اطراف لکه های زخم در آب و هوای مرطوب و بدون تهویه بوجود می‌آید.

کنترل بیماری بیماری لکه باکتریایی فلفل

تنها از بذرها و نشاهای سالم و گواهی شده استفاده کنید. از ارقام اصلاح شده که نسبت به این بیماری مقاوم هستند استفاده شود. استفاده از قارچکش های مسی می‌تواند به کاهش این بیماری کمک کند. مانند بیماری قبلی بقایای گیاهی باید از زمین خارج شود، ابزار باغبانی قبل از ورود به مزرعه تمیز شوند و در زمانی که زمین و برگها خیس هستند وارد زمین نشوید.

پوسیدگی نرم یا شانکر باکتریایی ساقه اصلی

پوسیدگی

پوسیدگی

علت این بیماری هم نوعی باکتری است و در سراسر دنیا هم دیده می‌شود. این بیماری ساقه فلفل و میوه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در داخل ساقه تغییر رنگ دیده می‌شود، که به دنبال تغییر رنگ داخل ساقه خالی شده و در نهایت منجر به پژمردگی گیاه می‌شود. همانطور که زخم ها در طول ساقه گسترش می‌یابند شاخه ها هم خم می‌شوند. کلروز و نکروز(زرد و سوخته شدن برگی) هم بیشتر دیده می‌شوند. علائم پس از برداشت مانند پوسیدگی، آبگزیدگی در اطراف محل زخم روی ساقه و ساقه اصلی هم دیده می‌شود. این مناطق ممکن است روشن یا تیره بوده و نرم شده و به همین شکل گسترش بیابند. اغلب لایه سطحی پوست ترک می‌خورد  و از بافتهای آسیب دیده مایعی ترشح می‌شود.

شرایط مناسب برای گسترش  بیماری پوسیدگی نرم

عامل پوسیدگی نرم یا پوسیدگی باکتریایی اغلب در خاک وجود دارد. در شرایط گرم و مرطوب این بیماری از طریق برش زخم ها یا پاشیده شدن آب آلوده منتقل می‌شود.

کنترل بیماری پوسیدگی نرم

در گلخانه برای کاهش رطوبت نسبی باید تهویه و گردش هوا اتفاق بیفتد. از وارد شدن آسیب در طول برداشت به میوه ها جلوگیری کنید. رعایت بهداشت در مزرعه و پس از برداشت می‌تواند این بیماری را کاهش دهد. وسایل برداشت، جعبه‌ها و وسایل بسته بندی باید تمیز شوند. مخزن زباله و آب بعد از ضد عفونی شدن کمترین مقدار کلر یعنی 150 پی پی ام و pH بین 6 تا 7.5 داشته باشند. میوه‌ها بعد از تمیز شدن باید سریعا خشک شده و دمای نگهداری آنها باید به زیر 10 درجه سانتی گراد برسد.

پژمردگی باکتریایی فلفل

این بیماری هم یک بیماری باکتریایی هست و بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیری و به مقدار کم در مناطق معتدله هم وجود دارد.

علائم بیماری پژمردگی باکتریایی فلفل

پژمردگی
پژمردگی

در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری گیاهان آلوده شده ممکن است پژمرده شوند و بمیرند. برگها ممکن است سالم باشند یا مقدار جزئی زرد شوند. در شرایط معتدله گیاهان آلوده رشد آهسته ای دارند و برگها در حالت شدید زرد می‌شوند. قسمت‌های پایینی ساقه تیره شده و بافت‌های آوندی داخل ساقه هم قهوه‌ای می‌شوند. زمانی که برگ‌های این گیاهان بیمار جدا شده و در آب قرار بگیرند شیره سفید باکتری از انتهای آن خارج می‌شود.

شرایط مناسب برای گسترش  بیماری پژمردگی باکتریایی فلفل

عامل این بیماری خاکزی بوده و مدت زیادی در خاک و باقیمانده ریشه‌های محصولات قبل باقی می‌ماند. ریشه های آسیب دیده از طریق زخم‌های حاصل از نماتدها، نشاکاری و عملیات باغی آلوده می‌شوند. دما و رطوبت بالا برای گسترش این بیماری مورد نیاز است. باکتری از طریق آب آبیاری و نشاهای آلوده و وسایل خاکورزی منتقل می‌شوند.

کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی فلفل

از گیاهان بادمجان و فلفل نسبتا مقاوم به این بیماری یا پیوند نشا روی پایه مقاوم استفاده شود. برای کاهش بروز این بیماری pH خاک بین 5.5 تا 7 باشد و زه کشی خاک مناسب باشد.

بیماری بلایت باکتریایی فلفل

عامل این بیماری باکتری سودوموناس سیرینجی است و در نواحی جنوب شرقی اروپا و نواحی جنوبی آمریکا دیده می‌شود.

بلایت فلفل

علائم بیماری بلایت باکتریایی فلفل

برگهای بیمار لکه‌های نا منظم و آبگزیده قهوه ای که بعدا حالت سوخته به خود می‌گیرند و نواحی داخلی آنها روشن است نشان می‌دهد. لکه ها ممکن است به هم پیوسته و مناطق آبگزید بزرگی را تشکیل دهند. زخم هایی با مرکز زرد کم هستند. در شدت بالای بیماری ممکن است لکه ها کل برگ را بگیرد و کل برگها زرد شود در نهایت ببیفتند. میوه های آسیب دیده ممکن است زخم های آبگزیده و قهوه ای مایل به سیاه تشکیل دهند و در نهایت بپوسند.

شرایط مناسب برای گسترش  بیماری بلایت باکتریایی فلفل

دماهای بین 16 تا 24 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی برای بلایت مناسب است. این باکتری بیشتر از طریق زخم ها منتقل می‌شود.

کنترل بیماری بلایت باکتریایی فلفل

شرایط دمایی و رطوبتی خزانه را متعادل کنید و همیشه نشاها و گیاهان را بررسی کنید و آبیاری سطحی انجام ندهید.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی، اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منبع

http://seminisus.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/09/SEM-12095_PepperDiseases_8p5x11_072313.pdf


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹