انواع کاکتوس ها

گیاهان کاکتوس از گیاهان بومی مناطق گرم و خشک زمین هستند و تنوع زیادی دارند. در این مطلب سعی در معرفی این گیاهان زیبا و سازگار داریم.

کاکتوس آکاتوکالسیوم

از گیاهان کاکتوس و ساکولنت است. pH مناسب برای این گیاه 6.1 تا 7.8 است. دارای گلهای زیبایی به رنگ قرمز، صورتی و طلایی است. گیاه آفتاب تا نیم سایه را می‌پسندد.

کاکتوس

Acanthocalycium thionanthum

این کاکتوس هم از خانواده کاکتوسها یا ساکولنت ها است. به شرایط خشکی مقاوم است. به نور کامل تا افتاب نیاز دارد. به هنوان گیاه خانگی هم کاربرد دارد. pH مناسب برای این گیاه 6.1 تا 7.8 است. کاکتوس Acanthocalycium thionanthum این گیاه جزوی از خانواده کاکتوس و ساکولنتها است. pH مناسب برای این گیاه 7.6 تا 7.8 است. دارای گلهای زیبایی به رنگ صورتی و سفید است. گیاه آفتاب کامل نیاز دارد.

کاکتوس

 

کاکتوس آریوکارپوس

این نوع کاکتوس به خشکی مقاوم است. pH مناسب برای این گیاه 6.1 تا 7.8 است. رنگ گلها صورتی است. گیاهی گلدانی و آفتاب دوست است.

کاکتوس ماری

کاکتوس ماری یا Arrojadoa penicillata گیاه خشکی دوست است. رنگ گلها صورتی تا بنفش است. به صورت گلدانی هم قابل نگهدار است. نیاز به آفتاب نسبی تا آفتاب کامل دارد.

ماری

کاکتوس آرتروسراسوس

این نوع کاکتوس دارای تیغ های زیاد و با فرم کشیده است. مانند همه کاکتوسها به آب و هوای خشک نیاز دارد. رنگ گلها صورتی است. دامنه pH مناسب 6.1 تا 7.8 است. به شرایط آفتاب کامل تانیم سایه نیاز دارد.

کاکتوس آستروفیتوم

کاکتوس آستروفیتوم به آب و هوای گرم و خشک و نور فراوان نیاز دارد. pH مناسب برای این گیاه 6.1 تا 7.8 است. رنگ گلهای این نوع کاکتوس زرد است.

کاکتوس اپونتیا

این کاکتوس هم به مناطق گرم و خشک با نور بالا سازگار است. شکل ساقه ها و برگها به شکل پهن و بشقابی و دارای تیغ های فشرده است.  pH مناسب برای این گیاه 6.1 تا 7.8 است. رنگ گلهای این نوع کاکتوس صورتی است.

کاکتوسهای لانه گنجشکی

این کاکتوس همیشه سبز با نام علمی Mammillaria Longimamma است. به مناطق خشک تا نیمه خشک با افتاب کامل تا نییم سایه مقاوم است. pH مناسب برای این گیاه 6.1 تا 7.8 است. رنگ گلهای این نوع کاکتوس زرد است.

کاکتوس بشکه آبی

این نوع کاکتوس گرد و ا خطوط هم مرکز و تیغ دار است. آب و هوای مناسب این گیاه گرم و خشک و دارای آفتاب کامل است. pH مناسب برای این گیاه 6.1 تا 7.8 است.

کاکتوس

کاکتوس مغزی

این کاکتوس شبیه مغز یک موجود زنده است. این کاکتوس به آب و هوای گرم و خشک و آفتاب نسبی تا کامل نیاز دارد. رنگ گل این کاکتوس هم بنفش است.

مغذی

کاکتوس گلابی شکل

کاکتوس گلابی شکل بومی مناطق گرم و خشک و آفتاب تا نیم سایه است. رنگ گلها بین قرمز، صورتی و زرد است.

گلابی

کاکتوس گوش خرگوشی

این کاکتوس هم با مناطق گرم و خشک سازگار است. pH مناسب خاک برای این نوع کاکتوس 6.1 تا 7.8 است. رنگ گلها زرد است. این گیاه آفتاب کامل تا نیم سایه را می‌پسندد.

منبع
https://www.homestratosphere.com/types-of-cacti/

منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲