احداث باغ انگور داربستی

پايين بودن عملكرد و كيفيت و بالا بودن ضايعات و هزينه تمام شده  متاثر از عوامل متعددي است كه مهمترين مورد آن نوع سيستم تربيت بوته انگور مي باشد. سيستم تربيت انگور در كشورهاي عمده توليد كننده انگور از جمله ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، آمريكا و تركيه عمدتاً به صورت فراز بوده در حالي كه در بسيار از مناطق كشور ما همچنان از سيستم هاي سنتي استفاده مي نمايند.

احداث باغ انگور داربستی

امروزه  انگور(Vitis vinifera Lيكي  از  مهمترين  محصولات  باغي  در  ايران  به  شمار  ميرود. كشت و پرورش انگور در ايران از سابقه ديرينه اي برخوردار است و با توجه به شرايط اقليمي مناسب، كشور ايران از گذشته از مهمترين مناطق توليد انگوربراي مصارف تازه خوري و توليد كشمش بوده است .

پايين بودن عملكرد و كيفيت و بالا بودن ضايعات و هزينه تمام شده  متاثر از عوامل متعددي است كه مهمترين مورد آن نوع سيستم تربيت بوته انگور مي باشد. سيستم تربيت انگور در كشورهاي عمده توليد كننده انگور از جمله ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، آمريكا و تركيه عمدتاً به صورت فراز بوده در حالي كه در بسيار از مناطق كشور ما همچنان از سيستم هاي سنتي استفاده مي نمايند.

انگور داربستی

مزاياي روش تربيت فراز:

 • تسهيل در عمليات داشت و برداشت
 • افزايش عملكرد در واحد سطح به دليل استفاده مناسب از فضا (افزايشگل انگيزي در جوانه‌هاي ابتدايي، افزايش اندازه تاج و در نتيجه افزايش تعداد جوانه‌هاي قابل نگهداري)-
 • نفوذ نور بيشتر به داخل تاج بوته ها و تهويه بهتر و در نتيجه شيوع كمتر و كنترل بهتر آفات و بيماريها
 • كاهش ضايعات ناشي از بارندگي در زمان برداشت
 • كاهش هزينه هاي مربوط به مديريت تاكستانها
 • فراهم  آوردن  امكان  اجراي  عمليات  باغداري  به  صورت  مكانيزه  كه  منجر  به  كاهش  چشمگير هزينه هاي  داشت  از  جمله  شخم  ساليانه،  آبياري،  سمپاشي،  كوددهي  و  حتي  عمليات  هرس ميشود.
 • بهبود كيفيت محصولات توليد شده

معايب روش تربيت سنتي:

 • بالا بودن هزينه هاي كارگري به دليل عدم امكان استفاده از ماشين آلات كشاورزي-راندمان پايين عملكرد به علت تراكم پايين كشت (تعداد كم بوته در واحد سطح)-
 • پايين بودن عمر اقتصادي
 • پايين بودن كيفيت و كميت محصول به علت عدم نفوذ نور و حرارت كافي، افت توليد وكاهش كيفيت محصول در صورت وقوع بارندگي در زمان رسيدن ميوه
 • بالا بودن ميزان مصرف آب (كاهش راندمان آبياري) به دليل تبخير شديد و عدم امكان استفاده از سيستم هاي نوين آبياري
 • عدم امكان مبارزه شيميايي و مكانيكي با علف هاي هرز

سیستم انگور داربستی

انتخاب روش مناسب تربيت فرازبوته هاي انگور:

شيوه هاي گوناگوني براي تربيت فراز بوته هاي انگور در مناطق مختلف جهان با توجه به شرايط خاص هر منطقه وجود دارد. که فاکتورهاي مهم و موثر درانتخاب شيوه صحيح تربيت به شرح ذيل مي باشند:

سادگي: سيستم هاي ساده معمولاً اقتصادي تر بوده و بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. با اين وجود، بايد درنظر داشت كه سيستمهاي ساده ممكن است ميزان محصول و كيفيت آن را كاهش دهند.

فاکتورهاي رشدي: تعادل بين قدرت رشد تاکو ظرفيت توليد آن بايد برقرار باشد، چراكه اين تعادل برميزان محصول وكيفيت آن تاثير مي‌گذارد. سيستم فراز  ساده اغلب  مناسب  قدرت  رشد  كم  بوته  و ظرفيت توليد پايين است، درچنين  وضعيتي داشتن سيستم بزرگتر وگسترده تر هيچ مزيتي به حساب نمي آيد و تنها هدر دادن بودجه است. بوته مو درصورت توليد كمتر از يك كيلوگرم شاخه هرس شده در يك متر خط كشت درزمان هرس، احتمالاً درروي سيستم فراز بزرگتر محصول بيشتري توليد نخواهد كرد.

فاکتورهاي  اقتصادي: هزينه ها  و منفعت  سيستم هاي  گسترده تر  و  گرانقيمت تر  بايد  مدّنظر  قرارگيرند. به طور كلي هر شيوه تربيتي كه وقت گيرتر باشد پرهزينه تر است.

 1. فاکتورهاي محيطي
 • دما: در مناطق كوهستاني و يا مناطقي باسرماي زمستانه شديد (افت دما تا بيش از منفی 22 درجه سانتيگراد) ،تنه تاک ها بايد به صورت پاكوتاه تربيت شوند و از سيستم فرازبا ارتفاع كم استفاده شود تا در پاييز براي جلوگيري از سرمازدگي بتوان به راحتی تنه بوته ها  را با خاک پوشاند.

          سرمازدگی بهاره، اكثراً بعد از بارندگي روزانه توأم با بادهاي سرد به هنگام شب درسطح زمين    صورت ميگيرد، بنابراين در مناطقي كه خطر بروز سرماي ديررس بهاره وجوددارد، تاج درخت بايد از سطح زمين فاصله زيادي داشته باشد و هرچه اين فاصله بيشتر باشد بوته مو از خطرسرمازدگی در امان است (اختلاف دما از سطح زمين تا ارتفاع2 متري حدود 3-2 درجه سانتيگراد است).

 • در مناطق گرم تر بايد فاصله تاج از سطح زمين زياد باشد يعني از سيستم هاي با ارتفاع زياد استفاده شود تا انعكاس نور و گرماي زمين موجب تشديد سوختگي برگ ها نگردد. علاوه بر اين استفاده از سيستم هاي باز در اين مناطق موجب سوختگي شاخه ها، برگ ها و ميوه ها مي شود .لذا براي جلوگيري از اين امر بايد از سيستم هايي با زواياي بسته تر استفاده كرد.
 • نور و رطوبت: نور در تشكيل جوانه هاي ميوه دهنده و نيز رسيدن محصول نقش اساسي دارد، بنابراين استفاده از روش تربيتي كه نفوذ نور بيشتر به داخل تاج را فراهم كند ضروري است .در مناطقي كه بارندگي زياد است و يا رطوبت نسبي هوا بالا است، هرس شديدتري بايد صورت گيرد تا نور و هواي كافي به داخل بوته نفوذ كند و از شيوع بيماري هاي قارچي به ويژه سفيدک مو كه در ايران شايع است جلوگيري به عمل آيد.
 • خاک : در خاكهاي شني و ضعيف رشد شاخه هاي ميوه دهنده كم است و درنتيجه محصول كمتري توليد مي شود، در اين خاك ها هر چه تاج به زمين نزديك تر باشد رسيدن ميوه زودتر و مقدار قند ميوه بالاتر خواهد بود .بنابراين بايد از سيستم هايي با ارتفاع كمتر استفاده كرد.

در خاكهاي رسي به دليل وجود مواد غذايي بيشتر، رشد رويشي درختان افزايش پيدا كرده و پايه هاي قوي تري توليد مي شوند و در نتيجه نيازمند سيستم هاي پيچيده تر و بزرگتر و ساير روش هاي مديريت براي ايجاد تعادل در رشد و باردهي بوته مي باشند.

 • توپوگرافي (پستي و بلندي): ارتفاع محل كشت در تعيين ارتفاع سيستم بسيار مؤثر است . به طور كلي با افزايش ارتفاع از دماي هوا كاسته مي شود، بنابراين هرچه ارتفاع منطقه كشت از سطح دريا بالاتر باشد، دماي هوا پايين تر بوده و بايد از سيستم هايي با ارتفاع كمتر استفاده نمود، تا خطر سرمازدگي كاهش يابد و بالعكس در مناطقي با ارتفاع كم مانند دره ها بايد از سيستم هايي با ارتفاع زياد استفاده كرد. در زمستان هوا از سرما اشباع است  ولي  در  بهار  هواي  سرد  به  صورت  جبهه‌هايي  با  ارتفاع  كم  حركت  كرده  ودر  ارتفاع  نمي ايستد، بنابراين استفاده از سيستم هايي با ارتفاع زياد دراين مناطق الزامي است.
 • باد: در مناطقي كه با مشكل بادهاي شديد مواجه هستند، سيستم فراز بايد درجهت باد غالب باشد و نوعي از سيستم انتخاب شود كه مقاومت كمتري در مقابل باد داشته باشد. در واقع هرچه سطح سيستم بزرگتر باشد مقاومت در مقابل باد بيشتر است، لذا بايد از سيستم هايي با حداقل سطح استفاده كرد. ضمناً  درمناطق درمعرض باد، تعداد يك يا  بيشتر سيم  نگهدارنده  شاخه هاي  جوان  لازم  است  تا  ازشكستن اين نوع شاخه ها و چرخيدن تاج و درنتيجه خطر آفتاب سوختگي ميوه ها جلوگيري شود. ارقام قوي نيازمند سيستم بزرگ وارقام كم رشد نيازمند سيستم هاي كوچك مي باشند.