آفات مهم پسته

پسته یکی از مهم ترین محصولات استراتژیک کشور می‌باشد و شناسایی آفات و بیماریهای آن برای کشاورزان بسیار مهم است.

پسیل معمولی پسته

پسیل

به این آفت شیره خشک هم گفته می‌شود که یکی از مهم ترین آفات پسته است. از ابتدای فصل تا آخر فصل و زمان ریزش برگها از شیره درخت تغذیه می‌کند و باعث ضعیف شدن درختان می‌شوند. آفت در هر سال چند نوبت طغیان می‌کند. در ابتدای فصل باعث ریزش تعدادی از میوه های تازه تشکیل شده می‌شوند و در اواسط فصل باعث ضعف درختان و ترشح عسلک می‌شود. تغذیه از شیره گیاهی در اواسط فصل باعث ترشح عسلک می‌شود و در پی آن وزن محصول کم می‌شود، خندانی کمتر شده و پوکی میوه ها بیشتر می‌شود. با گذشت زمان برگها و جوانه های سال بعد هم ریزش می‌کنند و باعث می‌شود محصول سال آینده کمتر می‌شود.

کنترل

برای کنترل این آفات باید سموم سیستمیک مانند کنسالت(0.5 در هزار)، کونفیدور(0.4 در هزار)، موسپیلان(250 تا 300 سی سی در هزار لیترآب، آکتارا(300 گرم در هزار لیتر)، کالیپسو(300 تا 400 سی سی در هزار لیتر آب)، انویدور(300 تا 400 سی سی در هزار) و مونتو 0.5 لیتر در هزار لیتر آب مناسب است که باید با مشورت کارشناس مصرف شود. در اوایل فصل از سموم با اثرات جانبی کمتر مانند کنسالت و انویدور استفاده کرد. در ارقامی مانند اوحدی اواسط فصل در ماههای گرم و بعد از برداشت اگر روی 50 درصد برگها 15 پسیل وجود داشت مبارزه انجام شود. در ارقام دیگر مثل کله قوچی، اکبری یا احمد آقایی که حساس تر هستند این تعداد پایین تر است.

پروانه چوبخوار پسته(کرمانیا)

پروانه چوبخوار

یکی از آفات مهم پسته است که در اکثر مناطق کشور دیده می‌شود. لارو این آفت وارد سرشاخه و خوشه می‌شود و با تغذیه از بافت مناطق مرکزی باعث سیاه شدن و ریزش خوشه ها و دانه های پسته می‌شود. در ضمن تغذیه لارو از محور شاخه باعث ضعیف شدن سرشاخه ها می‌شود. در باغاتی که جمعیت آفت زیاد است همزمان با پیک ظهور حشرات کامل تا یک هفته بعد از آن تقریبا با تشکیل میوه پسته با استفاده از حشره کش هایی مانند مچ یا لوفوکس به مقدار 1.5 در هزار و محلول کنسالت 1 در هزار+ 5 لیتر روغن ولک می‌توان استفاده کرد. ضمن اینکه در اوج ظهور حشرات از تله های فرومونی یا حرارتی استفاده شود.

سن های زیان بار پسته

سن

سن های سبز و قرمز پسته که این حشرات دارای 3 تا 5 نسل در سال بوده و از مراحل تشکیل میوه تا رسیدن محصول از میوه پسته تغذیه می‌کنند و خسارت وارد می‌کنند. تغذیه سن ها از میوه های تازه تشکیل شده و از محل تغذیه و فرو کردن خرطوم سن‌ها شیره گیاهی به شکل قطرات شفافی خارج می‌شوند. در مراحل سخت شدن پوست استخوانی و مغز بندی میوه علائم به شکل لکه های نکروزه و فرو رفته و قهوه ای رنگ در روی میوه دیده می‌شود. در این مرحله سن ها می‌توانند قارچ های عامل بیماری ماسو را منتقل کنند.

کنترل

حمایت از دشمنان طبیعی آفت به ویژه زنبورهای پارازیتوئید تخم سن های پسته، عدم از بین بردن گیاهانی مانند اسپند، زاروق و انواع شور در مناطق پسته کاری. در صورت دیده شدن دو عدد حشره سن روی درخت از سمومی مانند فنیتروتیون(سومیتیون) به مقدار 1.5 تا 2 در هزار و یا حشره کش افوریا به مقدار 300 سی سی در هزار لیتر آب استفاده شود.

سنک پسته

به دلیل کوچکی نسبت به سن های سبز و قرمز به آنها سنک گفته می‌شود. پوره های سن به رنگ سبز روشن هستند و در این مرحله خسارت زا هستند. از اواسط فروردین و همزمان با تشکیل میوه پسته ظاهر می‌شوند و از شیره گیاهی میوه، دم میوه ها و محور خوشه ها تا اواسط اردیبهشت همزمان با سخت شدن پوست استخوانی تغذیه می‌کنند. علائم تغذیه پوره ها در روی پوست به شکل نقاط تیره رنگ در سطح داخلی پوست استخوانی مشاهده می‌شود. میوه های مورد تغذیه پس از مدتی بر روی درختان خشک شده و ریزش می‌کنند. برای مبارزه و کنترل این آفت در مرحله مشاهده پوره های سنین مختلف از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت از حشره کش فنیتروتیون به نسبت 1.5 در هزار و افوریا 300 سی سی در هزار لیتر آب توصیه می‌شود.

زنجره پسته

زنجره

به این آفت شیره تر گفته می‌شود و  در زمستان به صورت حشرات بالغ به اندازه 3 تا 3.5 میلی متر در لابلای شکاف های مختلف در تنه درختان، دیوارها و سطح زمین و یا لابلای علف های هرز کف باغ میگذرانند. پوره ها از شیره گیاهی روی اندام های سبز بخصوص خوشه ها و دانه ها تغذیه می‌کنند و در نتیجه عسلک چسبناکی تولید می‌کنند. در نتیجه تغذیه پوره ها از دانه های تازه خشک و سیاه می‌شوند و به اصلاح داغو شدن اتفاق می‌افتد و در نهایت می‌ریزند.

بهترین زمان مبارزه با زنجره زمانی است که 50 درصد پوره های آفت از تخم خارج می‌شوند حدودا اواخر فروردین است. از سمومی مانند زولون 2.5 لیتر در هکتار استفاده شود. در صورتی که جمعیت بالا باشد در زمان تورم جوانه ها قبل از گرده افشانی می‌توان بر علیه حشرات کامل یک نوبت سم پاشی انجام شود.

شپشک سپر دار

شپشک

شپشک ها حشرات مکنده و ریزی هستند و از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند و باعث ضعیف شدن درخت و خسارت می‌شوند. شپشک واوی بیشتر روی سرشاخه ها و میوه ها و شپشک تنه ای بیشت روی شاخه قطور و تنه و شپشک نوقی روی سرشاخه های مختلف و حتی تنه مستقر می‌شوند. درخت آفت زده ضعیف می‌شود و رشد کافی ندارند و محصول و کیفیت آن کم می‌شوند. درصد دانه های دهان بسته و نیم مغز بیشتر می‌شود. در نهایت باعث خشکیدگی سرشاخه های درخت هم می‌شود. سموم مناسب برای کنترل شپشک ها اتیون 2 در هزار یا دورسپان به همراه روغن ولک است.

پروانه میوه خوار

پروانه میوه خوار

پروانه میوه خوار پسته یکی از آفات مهم پسته است که لارو این آفت جنین میوه های تازه تشکیل شده را می‌خورد. در نتیجه میوه سیاه شده و ریزش می‌کند. لاروهای نسل دوم آفت از زیر پوست سبز تغذیه می‌کنند. یک هفته بعد از پیک خروج حشرات کامل(اواخر فروردین) تقریبا زمان مناسب برای مبارزه با این آفت است. با استفاده از حشره کش هایی مانند فوزالن یا متاسیستوکس به همراه روغن ولک برای مبارزه با این آفت استفاده می‌شود.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی


منبع : دستورالعمل مدیریت مبارزه با آفات پسته، سید یحیی امامی، محمد رضا مهر نژاد، حمید هاشمی راد-1394
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱