آرتیشو یا کنگر فرنگی

آرتیشو یا کنگر فرنگی( Cynara scolymus) از خانواده آستراسه یک سبزی چند ساله و بومی مناطق مدیترانه ای است. آرتیشوی خوراکی چندساله از مدتها قبل در مناطق مدیترانه ای کشت می‌شده است. از جمله استفاده های آرتیشو به عنوان گیاه دارویی و خوراکی می‌باشد.

آرتیشو یا کنگر فرنگی

آرتیشو یا کنگر فرنگیCynara scolymus) از خانواده آستراسه یک سبزی چند ساله و بومی مناطق مدیترانه ای است. آرتیشوی خوراکی چندساله از مدتها قبل در مناطق مدیترانه ای کشت می‌شده است. از جمله استفاده های آرتیشو به عنوان گیاه دارویی و خوراکی می‌باشد. برای کشت این گیاه خاک باید به مقدار کافی مواد آلی داشته باشد، عمیق و با زه کشی مناسب باشد، همچنین باید در مناطق آفتابی کاشته شوند و از باد شدید حفاظت شوند. در مناطق خیلی سرد توصیه نمی‌شود زیرا به دماهای یخبندان حساس است به خصوص در خاک رس این حساسیت بیشتر است. قبل از سرمای زمستان باید از محافظت شوند. بخش خوراکی آرتیشو جوانه های گیاه و بخش گوشتی پایین آن و فلس های جوانه هستند. زمان ظاهر شدن این جوانه ها در اوایل بهار است و باید قبل از انکه جوانه ها باز شوند و گل ظاهر شوند بریده و برداشت شوند.

ارتیشو

زمان کاشت کنگر فرنگی یا آرتیشو

بهترین زمان کشت آرتیشو از بهمن، اسفند و فروردین ماه است. همچنین زمان گلدهی آن خرداد، تیر، مرداد، شهریور و یا مهر ماه است. زمان برداشت آرتیشو یا کنگر فرنگی در اردیبهشت، خرداد، تیر و یا مرداد است که بسته به آب و هوایی منطقه متفاوت است. فاصله کشت دانهال های آرتیشو روی ردیف 1 متر است و در پاییز کاشته می‌شود. زمان ظاهر شدن جوانه ها از بهار تا پاییز است.

ویژگی های گیاه کنگر فرنگی

نیاز به نور کافی، آب نسبتا زیاد، از نظر مقاومت به یخبندان متوسط، مناطق با ارتفاع 100 تا 150 متر و خاک با pH حدود 7 نیاز دارد. توجه کنید که جوانه های باز نشده در ابتدای بهار باید برداشت شوند. بعد از برداشت گیاه را با مالچ بپوشانید و در طول تابستان آبیاری کنید و در پاییز از ارتفاع 30 سانتی متری قطع کنید و از کودهای عمومی و مالچ استفاده شود. آرتیشو 3 تا 4 سال باقی می‌ماند و بعد از آن باید از زمین حذف شود و مجدد کاشته شود.

گل آرتیشو

برگ آرتیشو

مناطق مناسب برای کشت آرتیشو

آرتیشو در مناطق مدیترانه‌ای، جنوب آمریکا و کالیفرنیا کاشته می‌شود. این گیاه در مناطق شمالی با خاکهای شنی و آفتابی و بدون باد قابل کشت است.

روشهای کاشت کنگر فرنگی

بذر آرتیشو

 زمان کاشت بذرها در اوایل تابستان است، بعد از رشد گیاهچه ها باید بهترین نشاها برای کشت انتخاب شوند. از این گیاهان در طول فصل رشد می‌توان برای تهیه پاجوش استفاده کرد. فاصله کشت نشاها بعداز انتقال روی ردیفها 1 متر است.  

نشای آرتیشو

دو ماه بعد از کشت بذرها در زیر سایه زمان انتقال نشاها است. حتما مطمن شوید که هر گیاه به اندازه 1 متر مربع فاصله دارند و خاک دارای زه کشی مناسب، عمیق و با درصد رس کم باشد. برای کاشت حتما یک مکان دارای نور آفتاب و محافظت شده از باد انتخاب کنید. قبل از کشت خاک مزرعه را با کودهای آلی و سبز غنی کنید. همچنین می‌توان در اسفند تا فروردین با استفاده از شاخه های گرفته شده از گیاهان سال قبل و یا گیاهان خریداری شده را بکاریم. شما می‌توانید بین گیاهان را یک تا دو هفته بعد از کاشت با مالچ بپوشانیم تا هم رطوبت خاک حفظ شود و هم علفهای هرز رشد نکنند.

آبیاری آرتیشو

در ابتدای تابستان هر هفته یک نوبت آبیاری شود، با استفاده از مالچ هم باید آبیاری به اندازه کافی انجام شود. آبیاری بخصوص در ماههای با بارندگی کم انجام شود.

آرتیشو

زمان برداشت کنگر فرنگی

برداشت قبل از گلدهی، از ماه اردیبهشت شروع می‌شود و بسته به ارقام و شرایط محیطی تا مرداد ماه متفاوت است. زمانی که برگهای بالایی آرتیشو کمی پژمرده شدند بخش خوراکی را از 10 تا 20 سانتی متر پایین تر از جوانه قطع شود.

برداشت

منابع

https://www.groww.fr/en/plants/artichoke

http://plantinfo.co.za/plant/cynara-scolymus/


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵