ثبت آگهی

جدیدترین ها

۲۰ تن جو بذری تمیز کیلویی ۲۵۰۰ تومن
۲۰ روز پیش ، مرودشت
۲,۵۰۰ تومان
۲۵تن جوآبی ودیم دارم هرکیلو۲۵۰۰تومان
۲۰ روز پیش ، صحنه
۲,۵۰۰ تومان
جو درجه ۱
۲۵ روز پیش ، اقلید
۲,۵۰۰ تومان
فروش جو وکاه
۱ ماه پیش ، بردسیر
توافقی
جو آبی درجه یک یک
۱ ماه پیش ، مهاباد
۲,۳۰۰ تومان
فروشنده جو هستم
۱ ماه پیش ، آلونی
توافقی
فروش فوری
۱ ماه پیش ، کهنوج
توافقی
فروش جو
۲ ماه پیش ، تایباد
توافقی
جومحلی
۳ ماه پیش ، رودان .زیارتعلی
توافقی
جو دیمی
۵ ماه پیش ، همدان
۱,۹۵۰ تومان
فروش جو ایرانی فوری
۵ ماه پیش ، قزوین
۲,۳۰۰ تومان
فروش جو جلگه
۵ ماه پیش ، چناران
۲,۰۰۰ تومان
فروش جو داخلی (بهرخ)
۶ ماه پیش ، شهرضا
۲,۴۵۰ تومان
جو فروشی
۶ ماه پیش ، مرودشت
توافقی
۱۰ کیلو جو اعلا
۶ ماه پیش ، مهران
۵۰,۰۰۰ تومان
جو خوراک دام داخلی
۷ ماه پیش ، قروه
۲,۰۵۰ تومان
فروش جو آبی
۷ ماه پیش ، صحنه
۲,۱۰۰ تومان
جو ریحان فروشی
۸ ماه پیش ، قاین
۲,۲۰۰ تومان
جو ایرانی فروشی
۸ ماه پیش ، اسداباد
۲,۰۵۰ تومان
جو تازه امسال
۸ ماه پیش ، منطقه بیلوار
۲,۳۳۰ تومان
جو داخلی
۹ ماه پیش ، قروه
۲,۱۵۰ تومان
خریدار جو سرارود۱ اصلاح شده می باشم
۹ ماه پیش ، کرمانشاه
۲,۰۰۰ تومان
فروش جو بهمن
۱۰ ماه پیش ، رزن
۲,۰۰۰ تومان
فروش جوبهاره
۱۰ ماه پیش ، همدان
۲۲,۰۰۰ تومان
فروش ۲۰۰ تن جو آبی رقم بهمن
۱۰ ماه پیش ، همدان شهر رزن
۲,۰۰۰ تومان
جو آبی
۱۰ ماه پیش ، مشهد
۲,۰۰۰ تومان
جو درجه یک
۱۰ ماه پیش ، ماهیدشت
۲,۲۵۰ تومان
فروش ۲/۵ تن جو امسال شش پر گونی گرفته شده
۱۱ ماه پیش ، اهواز
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جو بذری رقم سرارود
۱۱ ماه پیش ، ماهیدشت
۲,۲۰۰ تومان
جو بذری رقم سرارود
۱۲ ماه پیش ، کرمانشاه
۲,۲۵۰ تومان
فروش جو دیم رقم کارون
۱ سال پیش ، ماهیدشت
۲,۳۰۰ تومان
جو سهند درجه یک
۱ سال پیش ، بوکان
۲,۲۵۰ تومان
جو ۲۰۰تن
۱ سال پیش ، قزوین
۲,۱۳۰ تومان
فروش جومحلی
۱ سال پیش ، شاهیندژ
توافقی
درخواست خرید جو
۱ سال پیش ، مهاباد
توافقی
خریدار ۲۵۰۰ کیلو جو رقم سی بی هستم
۱ سال پیش ، قزوین
توافقی
فروش جو دامی
۱ سال پیش ، کرمانشاه
توافقی
فروش ۱۲ تن جو
۱ سال پیش ، بروجرد
۲,۲۰۰ تومان
فروش ده تن جو
۱ سال پیش ، سنندج
توافقی
غلات فروش زیاد
۱ سال پیش ، شیراز
۲,۰۰۰ تومان
جو درجه یک
۱ سال پیش ، دامغان
۲,۳۰۰ تومان
جو ماکوی
۱ سال پیش ، الیگودرز
۲,۵۰۰ تومان
فروش جو
۱ سال پیش ، استان تهران
۲,۰۰۰ تومان
فروش جو
۱ سال پیش ، اسلام آبادغرب
۳,۰۰۰ تومان
جو گندم
۱ سال پیش ، مرودشت
۱,۷۰۰ تومان
فروش جو
۱ سال پیش ، ارسنجان
توافقی
فروش جو
۱ سال پیش ، گنبد
۱,۸۰۰ تومان
خریدار جو در خراسان رضوی
۱ سال پیش ، تایباد
توافقی