ثبت آگهی

فروش گوجه


استان: خوزستان
شهر/محله : سرله
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۱۱۱۱
رقم : گوجه
رنگ : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
محل تحویل : ایران
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


..

آگهی های مرتبط