ثبت آگهی

سیب قرمز


استان: كرمانشاه
شهر/محله : مهدیشهر
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۷۰۰کیلو
رقم : قرمز
رنگ : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
محل تحویل : سمنان
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط