ثبت آگهی

برنج عنبر بو


استان: خوزستان
شهر/محله : اهواز
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰
رقم : عنبر بو
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
محل تحویل : اهواز
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط