ثبت آگهی

لوبیا قرمز


استان: زنجان
شهر/محله : خدابنده
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۸۰۰ کیلو
رقم : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط