ثبت آگهی

فروش بادمجان عرضه مستقیم


استان: هرمزگان
شهر/محله : رودان
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : از ۱ تن تا ۱۰ تن
رقم : کلم +دلمه
رنگ : مشکی
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
محل تحویل : رودان
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط