ثبت آگهی

هولشتاین


استان: همدان
شهر/محله : ملایر
نوع : زنده
متوسط وزن(واحد) : ۱۰۰
نژاد : هولشتاین
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
محل تحویل : ملایر

توضیحات


آگهی های مرتبط