ثبت آگهی

کورک بز (کوه)


استان: كرمان
شهر/محله : فاریاب
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۲۰کیلو
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


۰۹۱۳۰۶۳۳۹۰۷

آگهی های مرتبط