ثبت آگهی

خرید هندوانه بیضی


استان: خوزستان
شهر/محله : شوشتر
کیفیت : نمونه
وزن : ۷کیلو به بالا
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
محل تحویل : سرزمین
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


خریدار هندوانه بیضی برای صادرات روزانه ۵۰تن کیلو هزار تومان

آگهی های مرتبط