ثبت آگهی

بادام آستانه


استان: گیلان
شهر/محله : آستانه
کیفیت : نمونه
نوع محصول : سردخانه ای
وزن : هرچقدر مورد نیاز
رقم : بادام تازه چین آستانه
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
محل تحویل : ارسال به هرجا
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


بادام تازه به صورت فله برای خشکباریای عزیز،برشته آماده

آگهی های مرتبط