ثبت آگهی

فروش انار


استان: فارس
شهر/محله : فیروزآباد کوهمره سرخی
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۳۰۰گرم
رقم : قرمز
رنگ : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
محل تحویل : فیروزآباد کوهمره سرخی
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


انارقرمزدرجه یک فروش سرباغ

آگهی های مرتبط