ثبت آگهی

مشارکت دراحداث گلخانه


استان: خوزستان
شهر/محله : خرمشهر

توضیحات


زمین ۲۰۰۰ متری دارم دربهترین جای خرمشهر.روستای شنه.زمین پرآب و حاصلخیز.قصد احداث گلخانه صیفی جات دارم ولی سرمایه کافی جهت احداث متاسفانه وجود ندارد.اگر کسی مایل است بعنوان سرمایه گذار شراکت کند ..بسم الله..

آگهی های مرتبط