ثبت آگهی

فروش باقلا


استان: لرستان
شهر/محله : الشتر
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۵تن
رقم : باقلا
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
محل تحویل : الشتر
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


باقلا کشت امسال

آگهی های مرتبط