ثبت آگهی

پیاز گل معروف به ۱۰۰تومانی یا پئونیا(در حال اتمام)


استان: همدان
شهر/محله : همدان
رنگ : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
محل تحویل : همدان حضوری
نوع عرضه : بدون گلدون

توضیحات


پیاز گل پئونیا معروف به ۱۰۰تومانی فقط عمده . موجودی رو به اتمام است. ۲۰۰ عدد بوته متوسط بزرگ یکجا مانده برای فروش هر کس سریعتر پیش خرید کند و بپردازد تمام است. فصل جابجایی آبان ماه همچنین پیاز گل لاله قرمز حداقل خرید ۱۰۰۰ عدد

آگهی های مرتبط