ثبت آگهی

هندوانه درجه یک


استان: همدان
شهر/محله : قهاوند
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۳۰۰
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


آگهی های مرتبط