ثبت آگهی

یونجه علوفه ای


استان: لرستان
شهر/محله : الشتر
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۵۰۰بسته
رقم : علوفه بسته بندی شده یونجه
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
محل تحویل : الشتر
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


یونجه علوفه ای تازه پرگل

آگهی های مرتبط