ثبت آگهی

هندوانه


استان: همدان
شهر/محله : ملایر
کیفیت : نمونه
وزن : ۱۰۰تن
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
محل تحویل : جوکار
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


هندوانه گرد زمان تحویل ۵/۳۰

آگهی های مرتبط