ثبت آگهی

شلتوک عنبربو


استان: خوزستان
شهر/محله : اهواز
کیفیت : درجه1
نوع محصول : انباری
وزن : ۵۰۰
رقم : عنبربو
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


شلتوک عنبربو پاکوتاه هوای هم خوشک شده

آگهی های مرتبط