ثبت آگهی

سیر درشت


استان: همدان
شهر/محله : همدان
نوع بذر : استاندارد
واحد : کیلوگرم
رقم : سیر بذری
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
محل تحویل : همدان. اسدآباد
تاریخ تولید : یکم برج ۵
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط