ثبت آگهی

آلوقرمز


استان: اصفهان
شهر/محله : اصفهان
کیفیت : دستچین
نوع محصول : تازه
وزن : ۸کیلو
رقم : آلو
رنگ : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
محل تحویل : اصفهان
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


تحویل خیابان جی بومی و باغی هست فقط پیامک

آگهی های مرتبط