ثبت آگهی

جو درجه ۱


استان: فارس
شهر/محله : اقلید
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰۰۰۰۰
رقم : چهار پر
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


جود درجه یک برداشت سرحد موجوده فله ای تناژ ۰۹۱۷۱۵۵۲۴۶۷ زارعی خریدار بزرگ منطقه

آگهی های مرتبط