ثبت آگهی

کشتی کلاس swath


استان: تهران
شهر/محله : تهران
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
محل تحویل : سواحل شمالی یا جنوبی

توضیحات


بسیار مقاوم به حفاظت در امواج، در شب ماندگاری بدون کسکله و تغییر کاربری از شیلاتی به حمل ونقل کانتیتری، رستوران ، وغیره دارای دوموتور البته ازشکل تصویر ،. بسیار ساده تر آن نوع مورد نظر ساخت ما،. میباشد.

آگهی های مرتبط