ثبت آگهی

فروش جو وکاه


استان: كرمان
شهر/محله : بردسیر
کیفیت : درجه1
وزن : ۱۲۰۰۰کیلو
رقم : ماکوی
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
محل تحویل : بردسیر
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


کاه جو دولو هم دارم

آگهی های مرتبط