ثبت آگهی

خاکشیر درجه یک


استان: همدان
شهر/محله : فامنین
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۲۵۰۰
رقم : خاکشیر قزوین
رنگ : کهربا
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط