ثبت آگهی

کاه عدس


استان: اردبیل
شهر/محله : گرمی
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۵۰۰۰
رقم : کاه عدس
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


۵ تن کاه عدس جهت فروش

آگهی های مرتبط