ثبت آگهی

فروش برنج محلی خوش طعم وخوش عطر نوک سیاه


استان: خراسان رضوی
شهر/محله : درگز
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : یک تن ودویست کیلو گرم
رقم : نوک سیاه
محل تحویل : درگز روستای شیخ وانلو
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


فروش برنج‌ محلی درجه یک نوک سیاه خوش طعم وخوش عطر .

آگهی های مرتبط