ثبت آگهی

فروش جو


استان: خراسان رضوی
شهر/محله : تایباد
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۵۰۰۰۰
رقم : جو بذر شرکتی
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
محل تحویل : تایباد
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


آگهی های مرتبط