ثبت آگهی

خریدار هندوانه


استان: كرمان
شهر/محله : کهنوج
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
رقم : گردوبیضی
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


خریدار عمده هندوانه منطقه فاریاب

آگهی های مرتبط