ثبت آگهی

بادمجان دلمه


استان: بوشهر
شهر/محله : دشتی
کیفیت : درجه2
نوع محصول : تازه
وزن : ۵۰تن
رقم : دلمه
رنگ : مشکی عشقی
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
محل تحویل : مزرعه
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


حدود۵۰تن بادمجان ازنوع دلمه جهت شرکت های کنسرو سازی

آگهی های مرتبط