ثبت آگهی

فروش خیار


استان: خوزستان
شهر/محله : شوش دانیال
کیفیت : دستچین
نوع محصول : تازه
وزن : تنی
رقم : خیار
رنگ : سبز
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
محل تحویل : تحویل همه جا
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط