ثبت آگهی

فروش هندوانه


استان: سیستان و بلوچستان
شهر/محله : ایرانشهر_جلگه
کیفیت : دستچین
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰۰۰۰۰
رقم : هندوانه_میکادو
رنگ : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
محل تحویل : جلگه چاه هاشم
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


فروش نقدی هندوانه

آگهی های مرتبط