ثبت آگهی

شرکت تعاونی مهریک فریمان


استان:
شهر/محله : جاده فریمان به تربت جام کیلومتر۱۸
نوع سند : سنددار
نوع سوخت : گاز
امتیاز برق : برق کشاورزی
متراژ : ۵۰۰۰
نوع سازه : ۲۰۰۰۰
حق آب : دارد
حلقه چاه : دارد

توضیحات


دوهکتار زمین .۵۰۰۰مترگلخانه صنعتی با تمام امکانات.نیم هکتار باغ ونیم هکتارزعفران.برق سه فاز کشاورزی.ایستگاه گاز. با آب قنات وامتیازآب منطقه ای

آگهی های مرتبط