ثبت آگهی

محصول بادمجان


استان: بوشهر
شهر/محله : خورموج
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰تن
رقم : شانتال
رنگ : مشکی
محل تحویل : ۱۸اسفندماه
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


بادمجان متوسط بدون تخم بارنگ مشکی وشیرین

آگهی های مرتبط