ثبت آگهی

فروش بذر خیار سیمنس دو ان اف یک


استان: كردستان
شهر/محله : قروه
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰ کیلو گرم
رقم : دو ان
محل تحویل : قروه
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط