ثبت آگهی

کدو تک گل


استان: بوشهر
شهر/محله : برازجان
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰۰۰کیلوگرم
رقم : تک گل
رنگ : سبز
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
محل تحویل : برازجان
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط