ثبت آگهی

عدس از هر نمونه-نخود از هر نمونه


استان: فارس
شهر/محله : شیراز
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰۰
رقم : ۵۰۰۰
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
محل تحویل : شیراز
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


اگه مقداری از هر نوع رو برام بفرستید در صورت رضایت مقدار خرید رو بیشتر میکنیم

آگهی های مرتبط