ثبت آگهی

فروش انار رباب


استان: فارس
شهر/محله : استهبان
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰۰۰کیلو
رقم : رباب
رنگ : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
محل تحویل : فارس استهبان
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


آگهی های مرتبط