ثبت آگهی

فروشنده جو هستم


استان: چهارمحال و بختیاری
شهر/محله : آلونی
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰تن
رقم : درجه یک
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
محل تحویل : آلونی برجویی
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


جو بصورت کیسه ۴۰کیلو ب بالا

آگهی های مرتبط