ثبت آگهی

گوجه سانسید۶۱۸۹وسیمینس۸۳۲۰


استان: فارس
شهر/محله : بیضا
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : ۵هکتار
رقم : 6189و8320
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۵/۱۱
محل تحویل : بیضا
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط