ثبت آگهی

عدس مرغوب کالپوش


استان: سمنان
شهر/محله : کالپوش نردین
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : تناژ
رقم : درشت یک دست
محل تحویل : تمام نقاط کشور
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


آگهی های مرتبط